ReadyPlanet.com
dot
View :   Sort :

พบสินค้า 45 รายการ

 view
รหัส : NW-A25 (Y)
Sony-เครื่องเล่น Walkman รุ่น NW-A25
เครื่องเล่น MP3/MP4 Walkman® ความจุ 16 GB คุณภาพเสียงระดับ High-Resolution Audio (สีเหลือง)
ราคา: 6,990.00
พิเศษ: 4,990.00


 view
รหัส : NW-A25 (R)
Sony-เครื่องเล่น Walkman รุ่น NW-A25
เครื่องเล่น MP3/MP4 Walkman® ความจุ 16 GB คุณภาพเสียงระดับ High-Resolution Audio (สีแดง)
ราคา: 6,990.00
พิเศษ: 4,990.00


 view
รหัส : SSE-BTR-L
Sony-เครื่องเล่น Walkman รุ่น SSE-BTR
SONY SSE-BTR1 SMART-B TRIANER
Sports Gadget อัจฉริยะเครื่องแรก ที่มาในรูปแบบเครื่องเล่นเพลงกันน้ำแบบพกพา
ราคา: 7,990.00
พิเศษ: 5,990.00


 view
รหัส : SSE-BTR-G
Sony-เครื่องเล่น Walkman รุ่น SSE-BTR
SONY SSE-BTR1 SMART-B TRIANER
Sports Gadget อัจฉริยะเครื่องแรก ที่มาในรูปแบบเครื่องเล่นเพลงกันน้ำแบบพกพา
ราคา: 7,990.00
พิเศษ: 5,990.00


 view
รหัส : SSE-BTR-P
Sony-เครื่องเล่น Walkman รุ่น SSE-BTR
SONY SSE-BTR1 SMART-B TRIANER
Sports Gadget อัจฉริยะเครื่องแรก ที่มาในรูปแบบเครื่องเล่นเพลงกันน้ำแบบพกพา
ราคา: 7,990.00
พิเศษ: 5,990.00


 view
รหัส : SSE-BTR-W
Sony-เครื่องเล่น Walkman รุ่น SSE-BTR
SONY SSE-BTR1 SMART-B TRIANER
Sports Gadget อัจฉริยะเครื่องแรก ที่มาในรูปแบบเครื่องเล่นเพลงกันน้ำแบบพกพา
ราคา: 7,990.00
พิเศษ: 5,990.00


 view
รหัส : SSE-BTR-B
Sony-เครื่องเล่น Walkman รุ่น SSE-BTR
SONY SSE-BTR1 SMART-B TRIANER
Sports Gadget อัจฉริยะเครื่องแรก ที่มาในรูปแบบเครื่องเล่นเพลงกันน้ำแบบพกพา

ราคา: 7,990.00
พิเศษ: 5,990.00


 view
รหัส : NWZ-A26HN-S
Sony-เครื่องเล่น Walkman รุ่น NWZ-A26HN
เครื่องเล่น MP3/MP4 Walkman® ความจุ 32GB คุณภาพเสียงระดับ High-Resolution Audio (สีเทา)
ราคา: 9,990.00
พิเศษ: 6,990.00


 view
รหัส : NWZ-A26HN-L
Sony-เครื่องเล่น Walkman รุ่น NWZ-A26HN
เครื่องเล่น MP3/MP4 Walkman® ความจุ 32GB คุณภาพเสียงระดับ High-Resolution Audio (สีฟ้า)
ราคา: 9,990.00
พิเศษ: 6,990.00


 view
รหัส : NWZ-A26HN(P)
Sony-เครื่องเล่น Walkman รุ่น NWZ-A26HN
เครื่องเล่น MP3/MP4 Walkman® ความจุ 32GB คุณภาพเสียงระดับ High-Resolution Audio (สีชมพู)
ราคา: 9,990.00
พิเศษ: 6,990.00


 view
รหัส : NWZ-A26HN-B
Sony-เครื่องเล่น Walkman รุ่น NWZ-A26HN
เครื่องเล่น MP3/MP4 Walkman® ความจุ 32GB คุณภาพเสียงระดับ High-Resolution Audio (สีดำ)
ราคา: 9,990.00
พิเศษ: 6,990.00


 view
รหัส : NWZ-ZX100-S
Sony-เครื่องเล่น Walkman รุ่น NWZ-ZX100
Walkman เสียงความละเอียดสูง NW-ZX100 ซีรีส์ออกแบบอย่างพิถีพิถันด้วยวงจรพรีเมี่ยม ตัวเครื่องอลูมิเนียมประณีต และเทคโนโลยีป้องกันเสียงรบกวน ให้คุณสัมผัสกับดนตรีไม่มีสะดุด
ราคา: 21,990.00
พิเศษ: 12,990.00


 view
รหัส : ICD-BX140-S
Sony - เครื่องบันทึกเสียง รุ่น ICD-BX140
Sony เครื่องบันทึกเสียง ICD-BX140//CE IC Audio Recorder (สีเงิน)
ราคา: 1,990.00


 view
รหัส : ICD-PX440-B
Sony-เครื่องบันทึกเสียง รุ่น ICD-PX440
เครื่องบันทุกเสียง SONY IC Audio Recorder ICD-PX440(4GB) - Black
ราคา: 2,990.00
พิเศษ: 2,790.00


 view
รหัส : ICD-UX560F-S
Sony-เครื่องบันทึกเสียง รุ่น ICD-UX560F
SONY IC Audio Recorder ICD-UX560F/SC 4GB บันทึกเสียงการประชุม การบรรยาย และรายการออกอากาศทางวิทยุทุกครั้งได้อย่างชัดเจนในคุณภาพสูง
ราคา: 4,290.00
พิเศษ: 3,990.00


 view
รหัส : ICD-UX560F-B
Sony-เครื่องบันทึกเสียง รุ่น ICD-UX560F
SONY IC Audio Recorder ICD-UX560F/SC 4GB บันทึกเสียงการประชุม การบรรยาย และรายการออกอากาศทางวิทยุทุกครั้งได้อย่างชัดเจนในคุณภาพสูง
ราคา: 4,290.00
พิเศษ: 3,990.00


 view
รหัส : ICD-UX560F(G)
Sony-เครื่องบันทึกเสียง รุ่น ICD-UX560F
SONY IC Audio Recorder ICD-UX560F/SC 4GB บันทึกเสียงการประชุม การบรรยาย และรายการออกอากาศทางวิทยุทุกครั้งได้อย่างชัดเจนในคุณภาพสูง
ราคา: 4,290.00
พิเศษ: 3,990.00


 view
รหัส : ICD-UX560F(P)
Sony-เครื่องบันทึกเสียง รุ่น ICD-UX560F
SONY IC Audio Recorder ICD-UX560F/SC 4GB บันทึกเสียงการประชุม การบรรยาย และรายการออกอากาศทางวิทยุทุกครั้งได้อย่างชัดเจนในคุณภาพสูง
ราคา: 4,290.00
พิเศษ: 3,990.00


 view
รหัส : ICD-TX650-B
Sony-เครื่องบันทึกเสียง รุ่น ICD-TX650
เครื่องบันทึกเสียง รุ่น ICD-TX650
มีจอแสดงผล OLED คุณภาพสูงที่แสดงข้อมูลได้ชัดเจนทั้งเวลาในการบันทึก
ราคา: 4,990.00
พิเศษ: 4,490.00


 view
รหัส : PHA-1A
Sony - แอมพลิฟายเออร์หูฟัง รุ่น PHA-1A
หูฟัง
แอมพลิฟายเออร์หูฟัง USB DAC
PHA-1A

ราคา: 9,990.00
พิเศษ: 7,990.00

Copyright © 2011 All Rights Reserved.