ReadyPlanet.com
dot dot
กล้องถ่ายภาพนิ่งระบบดิจิตอล ยี่ห้อ Fujifilm รุ่น X-A7  
รหัส : CMRFF01
ยี่ห้อ : Fujifilm
รุ่น : X-A7
รายละเอียดย่อ :
กล้องถ่ายภาพนิ่งระบบดิจิตอล

รายละเอียดทั้งหมด :

คุณสมบัติ

- เป็นกล้องชนิด Mirrorless (มิลเลอร์เลส)

- มีความละเอียด 24.2 ล้านพิกเซล

- มีเลนส์ติดมากับกล้องเป็นเลนส์  Kit 15-45 มม. จำนวน 1 หน่วย

- มีระบบแฟลชในตัว

- สามารถถอดเปลี่ยนสื่อบันทึกข้อมูลได้อย่างสะดวกเมื่อข้อมูลเต็ม

  หรือเมื่อต้องการเปลี่ยน

- สามารถโอนถ่ายข้อมูลจากกล้องไปยังเครื่องคอมพิวเตอร์ได้

- มีกระเป๋าบรรจุกล้องหากสนใจ กรุณากรอกรายละเอียดเพื่อติดต่อกลับ
E-mail :  *
ชื่อ :  *
รายละเอียด :
Line ID :
เบอร์โทรศัพท์ :  *