ReadyPlanet.com
dot dot
ชุดพัฒนาทักษะการวิเคราะห์ และการแก้ปัญหาอย่างเป็นขั้นตอน  
รหัส : EP094
รายละเอียดย่อ :
ชุดพัฒนาทักษะการวิเคราะห์ และการแก้ปัญหาอย่างเป็นขั้นตอน
รายละเอียดทั้งหมด :

คุณสมบัติ

- เม็ดลูกปัดทำด้วยพลาสติก จำนวนไม่น้อยกว่า 12 ชิ้น มีสีที่แตกต่างกัน

- ถาดหลุม (ฐาน) วางลูกปัดทำด้วยพลาสติก เป็นรูปทางเรขาคณิต มีจำนวนไม่น้อยกว่า 40 หลุม

- บรรจุในกล่องพลาสติกมีคุณภาพ

- มีคู่มือกิจกรรมหากสนใจ กรุณากรอกรายละเอียดเพื่อติดต่อกลับ
E-mail :  *
ชื่อ :  *
รายละเอียด :
Line ID :
เบอร์โทรศัพท์ :  *