ReadyPlanet.com
dot dot
แผ่นภาพภัยพิบัติทางธรรมชาติและภาวะโลกร้อน (7 แผ่น)  
รหัส : EP095
รายละเอียดย่อ :
แผ่นภาพภัยพิบัติทางธรรมชาติและภาวะโลกร้อน (7 แผ่น)
รายละเอียดทั้งหมด :

คุณสมบัติ

1. แผ่นภาพภาวะโลกร้อน

แสดงเนื้อหาเกี่ยวกับภาวะโลกร้อน รวมถึงอธิบายความหมาย สาเหตุ สัญญาณบอกเหตุ ผลกระทบและวิธีป้องกัน พิมพ์ออฟเซ็ท 4 สี ด้วยกระดาษอาร์ตมัน อาบยูวี สีสันสวยงาม ตัวอักษรเห็นชัดเจน มีทั้งภาษาไทยและอังกฤษ บนกรอบวิทยาศาสตร์ ขนาด 25 x 36 นิ้ว

2. แผ่นภาพสึนามิ

แผ่นภาพแสดงเนื้อหาเกี่ยวกับการเกิดคลื่นสึนามิ รวมถึงอธิบายความหมาย สาเหตุ สัญญาณบอกเหตุ ผลกระทบ วิธีป้องกัน พิมพ์ออฟเซ็ท 4 สี ด้วยกระดาษอาร์ตมัน อาบยูวี สีสันสวยงาม ตัวอักษรเห็นชัดเจน มีทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ บนกรอบวิทยาศาสตร์ขนาด 25 x 36 นิ้ว

3. แผ่นภาพแผ่นดินไหว

แผ่นภาพแสดงเนื้อหาเกี่ยวกับการเกิดแผ่นดินไหว รวมถึงอธิบายความหมาย สาเหตุ สัญญาณบอกเหตุ ผลกระทบ วิธีป้องกัน พิมพ์ออฟเซ็ท 4 สี ด้วยกระดาษอาร์ตมัน อาบยูวี สีสันสวยงาม ตัวอักษรเห็นชัดเจน มีทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ บนกรอบวิทยาศาสตร์ขนาด 25 x 36 นิ้ว

4. แผ่นภาพไฟป่า (หมอกควัน)

แผ่นภาพแสดงเนื้อหาเกี่ยวกับการเกิดไฟป่า (หมอกควัน) รวมถึงอธิบายความหมาย สาเหตุ ผลกระทบและวิธีป้องกัน พิมพ์ออฟเซ็ท 4 สี ด้วยกระดาษอาร์ตมัน อาบยูวี สีสันสวยงาม ตัวอักษรเห็นชัดเจน มีทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ บนกรอบวิทยาศาสตร์ขนาด 25 x 36 นิ้ว

5. แผ่นภาพน้ำท่วม

แผ่นภาพแสดงเนื้อหาเกี่ยวกับการเกิดน้ำท่วม รวมถึงอธิบายความหมาย สาเหตุ สัญญาณบอกเหตุ ผลกระทบและวิธีป้องกัน พิมพ์ออฟเซ็ท 4 สี ด้วยกระดาษอาร์ตมัน อาบยูวี สีสันสวยงาม ตัวอักษรเห็นชัดเจน มีทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ บนกรอบวิทยาศาสตร์ขนาด 25 x 36 นิ้ว

6. แผ่นภาพวาตภัย

แผ่นภาพแสดงเนื้อหาเกี่ยวกับการเกิดวาตภัย รวมถึงอธิบายความหมาย สาเหตุ สัญญาณบอกเหตุ ผลกระทบและวิธีป้องกัน พิมพ์ออฟเซ็ท 4 สี ด้วยกระดาษอาร์ตมัน อาบยูวี สีสันสวยงาม ตัวอักษรชัดเจน มีทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ บนกรอบวอทยาศาสตร์ขนาด 25 x 36 นิ้ว

7. แผ่นภาพปรากฏการณ์แอลนีโญและลานีญา

แผ่นภาพแสดงเนื้อหาเกี่ยวกับการเกิดปรากฏการณ์แอลนีโญและลาณีญา รวมถึงอธิบายความหมาย สาเหตุ สัญญาณบอกเหตุ ผลกระทบและวิธีป้องกัน พิมพ์ออฟเซ็ท 4 สี ด้วยกระดาษอาร์ตมัน อาบยู

วี สีสันสวยงาม ตัวอักษรเห็นชัดเจน มีทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ บนกรอบวิทยาศาสตร์ขนาด

25 x 36 นิ้วหากสนใจ กรุณากรอกรายละเอียดเพื่อติดต่อกลับ
E-mail :  *
ชื่อ :  *
รายละเอียด :
Line ID :
เบอร์โทรศัพท์ :  *