ReadyPlanet.com
dot dot
ชุดแสดงการทรุดตัวของพื้นทวีป  
รหัส : EP097
รายละเอียดย่อ :
ชุดแสดงการทรุดตัวของพื้นทวีป
รายละเอียดทั้งหมด :

เป็นชุดสำหรับศึกษาการทรุดตัวของพื้นทวีป ลงสีสวยงามแสดงภาพเพื่อให้เห็นการทรุดตัวและเลื่อนขั้นของ

พื้นทวีป ซึ่งเกิดจากการแยกของแผ่นเปลือกโลก

1. แบบจำลองทา จากวัสดุไฟเบอร์

2. แบบจำลอง ประกอบด้วย 4 ชิ้นส่วน แบ่งเป็นชั้นดินไม้ 5 ชั้น

3. ขนาดอุปกรณ์โดยรวมไม่น้อยกว่า 140 x 420 x 90 มม.หากสนใจ กรุณากรอกรายละเอียดเพื่อติดต่อกลับ
E-mail :  *
ชื่อ :  *
รายละเอียด :
Line ID :
เบอร์โทรศัพท์ :  *