ReadyPlanet.com
dot dot
CD เกี่ยวกับแผ่นดินไหว  
รหัส : EP098
รายละเอียดย่อ :
CD เกี่ยวกับแผ่นดินไหว
รายละเอียดทั้งหมด :

ประกอบไปด้วยสื่อสำหรับผู้เรียน (Student’s Lesson) และสื่อสำหรับผู้สอน (Teacher’s Content) ในรูปแบบการอ่านข้อความ วีดีทัศน์ ภาพประกอบ สไลด์โชว์ หรือการจำลองสถานการณ์เพื่อให้ผู้เรียนมีความเข้าใจในบทเรียนมากขึ้น กิจกรรมหลายรุปแบบ ไม่ว่าจะมีการโยงเส้น การพิมพ์ข้อความเติมคำตอบ หรือการลากกรอบข้อความเพื่อศึกษาส่วนต่างๆ ในส่วนนี้ก็จะมีกิจกรรม Interactive ที่ช่วยกระตุ้นความคิด ช่วยทบทวนและเพิ่มความรู้ให้แก่ผู้เรียนพร้อมเฉลย โดยมีการโต้ตอบกับผู้เรียนระหว่างทำกิจกรรม มีระบบจัดเก็บคะแนนและประเมินผลให้ผู้เรียนทันทีหลังจบบทเรียน นอกจากนั้นผู้เรียนสามารถกลับไปเรียนรู้กิจกรรมและบทเรียนใหม่ได้ทั้งหมดหรือเลือกกลับไปศึกษาเฉพาะเรื่องที่สนใจได้หากสนใจ กรุณากรอกรายละเอียดเพื่อติดต่อกลับ
E-mail :  *
ชื่อ :  *
รายละเอียด :
Line ID :
เบอร์โทรศัพท์ :  *