ReadyPlanet.com
dot dot
ชุดวงจรไฟฟ้า  
รหัส : EP099
รายละเอียดย่อ :
ชุดวงจรไฟฟ้า
รายละเอียดทั้งหมด :

คุณสมบัติ

- เป็นชุดการเรียนรู้เพื่อให้เข้าใจวงจรไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ประกอบด้วยกิจกรรมการทดลองไม่น้อยกว่า 1200 กิจกรรม

- มีแผ่น CD ประกอบกิจกรรมที่น่าสนใจ แนะนำเทคนิคการต่อวงจรไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ตัวอย่างสาธิตการทดลอง คู่มือการทดลอง เนื้อหาทฤษฎี จำนวนไม่น้อยกว่า 1 แผ่น

- กระเป๋าทำจากผ้าขนาดไม่น้อยกว่า 450x300x100 มม. (กxยxส) ภายในมีฟองน้าหรือวัสดุขึ้นรูปป้องกันการกระแทก อุปกรณ์จัดวางในช่องพอเหมาะกับรูปร่าง

- อุปกรณ์มีลักษณะเป็นตัวต่อกระดุมทำจากวัสดุที่เป็นพลาสติก จำนวนไม่น้อยกว่า 46 ชิ้น

- มีคู่มือประกอบชุดกิจกรรม เนื้อหาด้านในพิมพ์ด้วยกระดาษอย่างดี มีภาพการต่อวงจรต่างๆ และอธิบายวิธีการทำกิจกรรมฉบับภาษาไทย จำนวน 1 เล่ม และฉบับภาษาอังกฤษจำนวน 1 เล่มหากสนใจ กรุณากรอกรายละเอียดเพื่อติดต่อกลับ
E-mail :  *
ชื่อ :  *
รายละเอียด :
Line ID :
เบอร์โทรศัพท์ :  *