ReadyPlanet.com
dot dot
ชุดการเรียนรู้กลศาสตร์และพลังงาน  
รหัส : EP102
รายละเอียดย่อ :
ชุดการเรียนรู้กลศาสตร์และพลังงาน
รายละเอียดทั้งหมด :

เพื่อเรียนรู้หลักการของกลศาสตร์ที่เกี่ยวกับแรงและกลไกเคลื่อนที่, การทำงานของระบบเฟือง, เกียร์, โซ่, สายพานและข้อเหวี่ยง รวมทั้งการขับเคลื่อนโดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์

อุปกรณ์ประกอบด้วย ชิ้นส่วนที่ทำด้วยพลาสติกและตัวต่อพลาสติก ไม่น้อยกว่า 20 แบบ หลายสี และหลายขนาด แผงโซล่าร์เซลล์ขนาดไม่น้อยกว่า 4.5V 300 mA จานวน 1 แผ่น, ชุดมอเตอร์พร้อมถ่านชาร์จ 1 ชุด อุปปกรณ์รวมกันไม่น้อยกว่า 260 ชิ้น

สามารถทำกิจกรรมการทดลองได้ไม่น้อยกว่า 35 กิจกรรม มีคู่มือภาษาอังกฤษพิมพ์ 4 สี 1 เล่ม และคู่มือภาษาไทย 1 เล่มหากสนใจ กรุณากรอกรายละเอียดเพื่อติดต่อกลับ
E-mail :  *
ชื่อ :  *
รายละเอียด :
Line ID :
เบอร์โทรศัพท์ :  *