ReadyPlanet.com
dot dot
ชุดลำโพงช่วยสอน 10 นิ้ว  
รหัส : EP104
รายละเอียดย่อ :
ชุดลำโพงช่วยสอน 10 นิ้ว
รายละเอียดทั้งหมด :

คุณสมบัติ

- กำลังขับไม่น้อยกว่า 60 W(rms)

- ขนาดดอกลำโพงไม่น้อยกว่า 10 นิ้ว

- มีภาครับสัญญาณ Bluetooth

- มีไมโครโฟนไร้สายไม่น้อยกว่า 2 ตัว

- มีช่องสำหรับต่อไมโครโฟน (Mic Input) ชนิดสำย จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง พร้อมไมโครโฟน

- สามารถเล่นไฟล์เสียงและบันทึกเสียงผ่าน USB ได้

- สามารถปรับความดังเสียงได้

- มีระบบปรับแต่งเสียงสำหรับไมโครโฟน เช่น Echo, Bass, Treble

- มีช่องสัญญาณ AUX Input จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง

- มีล้อลากสามารถเคลื่อนที่ได้

- มีแบตเตอรี่และชาร์ตในตัว สามารถใช้ต่อเนื่องได้ไม่น้อยกว่า 6 ชั่วโมง