ReadyPlanet.com
dot dot
ชุดกิจกรรมฝึกทักษะความคิดด้วยวิธีการ Coding  
รหัส : EP111
รายละเอียดย่อ :
ชุดกิจกรรมฝึกทักษะความคิดด้วยวิธีการ Coding
รายละเอียดทั้งหมด :

เป็นสื่อสำหรับส่งเสริมและพัฒนาทักษะทางกระบวนการคิด เพื่อปูเป็นพื้นฐานสำหรับการเรียนรู้ทางด้านวิทยาการคำนวณ โดยการถอดรหัสในรูปแบบต่าง ๆ เช่น รหัสรูปภาพ, รหัสมอส, รหัสพิกเพน เป็นต้น ให้เป็นคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่กำหนดในหมวดหมู่ต่าง ๆ โดยมีแบบฝึกทักษะไม่น้อยกว่า 50 กิจกรรมหากสนใจ กรุณากรอกรายละเอียดเพื่อติดต่อกลับ
E-mail :  *
ชื่อ :  *
รายละเอียด :
Line ID :
เบอร์โทรศัพท์ :  *